2.11.06

 

Malferma letero al la ambasadorino de Pollando en Hispanio

Malferma letero al Ŝia Moŝto, la ambasadoro de la Respubliko de Pollando en Hispanio.

Ambasadora Moŝto:

Mi legas en la retejo de la Ambasado kiun Vi reprezentas jenan frazon:
"ŝanĝiĝis la celoj de la eŭropa politiko, la mondo fariĝas tutmonda vilaĝo kie plej gravas la informado kaj la interkono inter la diversaj kulturoj. En Pollando, la hispana kulturo ĝuas grandan popularecon. (...) Al la poloj restas konigi tie ĉi, en la bela hispana tero, ĉiujn riĉaĵojn de nia kulturo, eliri el la granda nescio ĝin ĉirkaŭanta."

Vi tute pravas, kaj estas granda bedaŭro la la nescio kiun pri Pollando havas granda parto de la hispana loĝantaro. Mi kuraĝas aserti ke inter la malmultaj homoj bone informitaj pri la pola socio troviĝas tiuj el ni parolantaj la lingvon Esperanton, kiu, ni ne forgesu, estis estis iniciatita de vialanda civitano, naskita en Bjalistoko kaj forpasinta en Varsovio, la Dro. Zamenhof. Mi pretas aserti ke por neniu parolanto de Esperanto estas nekonataj la nomoj de Henryk Sienkiewicz, Adam Mickiewicz, Bolesław Prus aŭ Wisława Szymborska.

La esperantoparolanta komunumo, eĉ se ne komparebla laŭnombre al tiu de aliaj grandaj mondaj lingvoj kiel la hispana, ĉiam estis kvazaŭ ambasadoro de la pola kulturo en la landoj kie loĝas ĝiaj partianoj, kaj iel troviĝas ligita al Pollando pro la historio de la lingvo mem.

Al tio grandparte kontribuis la eksterlandaj elsendoj de Radio Polonia, en la lingvo Esperanto, kiuj de multaj jaroj transsendis la novaĵojn kaj la socion de Pollando en multajn lokojn de la mondo, ĉu per la radiaj ondoj, ĉu, lastatempe, per la Reto.

Pro tiu ĉi kialo, kiel fidela aŭskultanto de tiu ĉi radiostacio, mi ricevis kun granda konsterno la novaĵon ke la Estraro de Radio Polonia nun planas la ĉesigon de la cititaj elsendoj en Esperanto. Vi komprenos ke mi konsideru ke per tiu ĉi decido, se ĝi finfine konfirmiĝas, oni kaŭzas gravan damaĝon al tiu celo defendida de la ekstera agado de la Pola Respubliko, kiun vi spegulas en via retejo: la konado kaj la kompreno pri via lando en la ekstero.

Mi permesas al mi, min adresi al vi por ke vi transsendu al la estraro de Radio Polonia kaj al viaj superuloj en vialanda Ministerio pri Eksterlandaj Aferoj, la peton ke ili rekonsideru sian decidon, tiel ke Radio Polonia en Esperanto plu estu la voĉo kiu alportu al la personoj interesiĝantaj pri la pola socio, la aktualaĵojn kaj la kulturon de via lando.

Respektoplene salutas vin,
José Antonio del Barrio

(originala letero en la hispana, tie ĉi)
Bookmark and Share
Komentoj: Publicar un comentario / Mi tre dankas viajn komentojn
<< Reiri en la blogejon.