19.4.08

 

Iniciatoj por la Internacia Jaro de Lingvoj

Vi certe jam scias ke 2008 estas la Internacia Jaro de Lingvoj. Ĉiuj esperantistoj tion konas. Sed foje ŝajnas ke nur ni interesiĝas pri ĝi. Certe, en hispanlingvaj medioj la Jaro pasas apenaŭ rimarkate. Nek oficialaj organizoj, nek asocioj aŭ institucioj, nek la amaskomunikiloj ĝis nun atentis ĝin. Nur medioj ligitaj al la regionoj kun alia lingvo surprenis iniciatojn. Inter la ŝtato kaj la ĝeneralaj medioj ne nur de Hispanio, sed, kiom mi scias, de Latinameriko, apenaŭ vidiĝas ĝis nun agadoj tiurilate.

Mi povas diri kun iom da fiero ke preskaŭ la ĉefa forto kiu ĝis nun aperigis informojn pri la Internacia Jaro de la Lingvoj en hispanaj hispanlingvaj medioj estas tute modesta grupo, kiu organizis specifan programon pri la afero: la esperantista movado. Mi jam rakontis en pasinta blogero pri unu el la iniciatoj, kiuj havis sufiĉe rimarkindan sukceson, la ekspozicio en madrida komerca centro pri la esperanta kulturo.

Mi ankaŭ rakontis pri la videbleco kiun tiu iniciato donis al ni. Mi nun aldonu ke la iniciato de Hispana Esperanto-Federacio aperis ankaŭ en diversaj aliaj forumoj, eĉ oficialaj: la portalo de Unesko, la retejo de la Eŭropa Unio pri Interkultura Dialogo aŭ la hispana Ministerio pri Kulturo.

La oficialan prezenton ni faris pasintan ĵaŭdon; nu, por esti konkreta, mi mem prezentis ĝin, en kultura centro Domo de Guadalaĥaro en Madrido (Guadalaĥaro, Guadalajara, estas kastilia urbo, ĉefurbo de samnoma provinco; ne temas pri la meksikia urbo). La ĉeesto estis relative kontentiga, kaj mi ĵus enmetis fotojn en aparta paĝo.

Mi volas emfazi la fakton ke tiu ĉi jaro estos granda ŝanco por antaŭenigi nian celon, eĉ se kiel dirite multaj instancoj apenaŭ atentas la celebradon. Sed aliaj sentos sin devigataj ion entrepreni rilate la alvokon de Unuiĝintaj Nacioj, kaj jen povas troviĝi nia oportuneco. Krome, la centjariĝo de UEA povas esti ankaŭ bona montrilo por ligi la Internacian Jaron al nia movado. En tiu senco, estas disvastiginda la informo pri venonta Simpozio pri lingvaj rajtoj kiun UEA organizis por venonta 24-a de aprilo en la oficejo de Unuiĝintaj Nacioj en Ĝenevo.

Aparte, mi notis diversajn aktivadojn fare de privataj asocioj aŭ personoj, kiel grupo en Facebooktiu ĉi kalendara vikio, kaj en ĉiuj ili informoj pri Esperanto estis senriproĉe akceptataj. Kaj mi volas fini per la komento kiun la lanĉinto de tiu ĉi lasta retejo sendis al mi:

Cetere, mi ŝatus kuraĝigi la esperantistojn por ke ili plej klopodu dum tiu ĉi jaro. Simila ŝanco ne revenos dum multe da tempo.


Bookmark and Share
Komentoj: Publicar un comentario / Mi tre dankas viajn komentojn
<< Reiri en la blogejon.