16.2.10

 

En la papera mondo (1)

Iom post iom atingas min la paperaj eldonoj de iuj el la kontribuoj al libroj kaj revuoj kiuj okupis min dum la mezo de pasinta jaro.

Mi ricevis unue la numeron 125 de la brazila revuo "La Lampiro". Tio okazis jam antaŭ kelkaj tagoj, sed nur nun mi trovis la momenton por kvitanci tiun alvenon. En tiu ĉi kazo mia kontribuo estis ja modesta: informo pri la rilato de paro de hispaniaj esperantistoj kun Brazilo, en kiuj ili preskaŭ ekloĝis dum sia ekzila vagado survoje al vivstabiliĝo. Pri ili mi jam rakontis en tiu ĉi blogo, sed mia artikolo traktas tiun tre specifan epizodon, ĉar mi volis informi la brazilajn amikojn pri la mirinda gastemo de iliaj antaŭuloj, pri kiuj la ĉefroluloj ĉiam restis tre dankaj.

La revuon mi ne konis antaŭe, sed mi trovis ĝin sufiĉe inda, kun interesaj artikoloj de tiulandaj kolegoj kiujn mi ĝenerale ne konis en tiu verka faceto.

Kurioze, troviĝas en ĝi unu artikolo kiu ne rilatas al Brazilo nek estas verkita de brazilano: temas pri teksto de Anna Löwenstein pri la uzo de la sufikso "ujo". Tio iom surprizis min, ĝis kiam mi informiĝis ke tiu sama artikolo (aŭ variantoj de ĝi) trakuras la gazetojn de la tuta mondo, kvazaŭ anoncante la "novan modon" (laŭ la esprimo de la aŭtoro). Nu, mi dubas ke vere temas pri vera modo, kaj ŝajnas al mi ke pli temas pri klopodo krei dialekton en nia lingvouzo.

Mi ne ripetos tie ĉi la kialojn pro kiuj mi konsideras tiun sufikson kaduka, ĉar tion mi jam faris en alia loko de tiu ĉi blogo. Tamen, mi devas konfesi mian surprizon pri unu el la argumentoj de Anna: ke iuj homoj ne ŝatas ke ilia lando nomiĝu "Hispanujo", ĉar tie loĝas ne nur hispanoj, sed ankaŭ katalunoj, eŭskoj kaj aliaj. Mi ne scias kiuj estas tiuj homoj, ĉar tiun argumenton mi legis nenie. Mi komence suspektis ke ŝi aludis min, sed mi supozas ke ne tiel estas, ĉar tio evidentigus teruran miskomprenon de mia vidpunkto. Kiel mi jam plurfoje diris, ne ekzistas iuj hispanoj kiuj loĝas apud eŭskoj. Tio estas tute elpensitaj kategorioj, kaj mia malŝato devenas el tio.

Do, probable mi devos trovi tempon por denove klarigi mian vidpunkton, kaj eble mi respondos pli detale la argumentojn de tiu artikolo. En "La Lampiro", kaj, se necese, en la miloj de aliaj gazetoj kiujn ĝi trafis.


Bookmark and Share
Komentoj: Publicar un comentario / Mi tre dankas viajn komentojn
<< Reiri en la blogejon.